تهیه فیلم بسته‌بندی زیست‌تخریب‌پذیر با استفاده از کیتوسان و ژلاتین

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده

در سال‌های اخیر توسعه و پیشرفت در زمینه بسته‌بندی‌های نوین حاصل از منابع طبیعی تجدیدپذیر با رشد چشمگیری مواجه شده است. کیتوسان، پلی‌ساکاریدی طبیعی است که دارای خواص منحصر به فردی چون زیست‌سازگاری، زیست‌تخریب‌پذیری و ضد میکروبی می‌باشد و کاربردهای‌ متنوعی در صنایع مختلف غذایی، دارویی، پزشکی و کشاورزی دارد. ژلاتین نیز نوعی پروتئین محلول در آب است که از کلاژن پوست و استخوان جانوران به دست می‌آید. در این پژوهش، کامپوزیت کیتوسان- ژلاتین در ترکیب درصدهای مختلف با هدف تولید فیلم بسته‌بندی دوستدار محیط زیست تهیه شد و خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی فیلم‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش مقدار ژلاتین، میزان حلالیت، نفوذپذیری بخار آب و درصد تخریب فیلم‌ها افزایش یافت. هم‌چنین خصوصیات مکانیکی کیتوسان بهبود یافته و فیلمی الاستیک و انعطاف‌پذیر به دست‌ آمد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی، نشان‌دهنده یکپارچگی ساختاری،سطح صاف و همگن فیلم‌های تهیه شده و در نتیجه سازگاری بین اجزاست. به علاوه برهم‌کنش بین کیتوسان و ژلاتین توسط نتایج طیف‌سنجی مادون قرمز و پراش اشعه ایکس تأیید شد.

کلیدواژه‌ها