نویسنده = امری مقدسه اکبری
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر استفاده از افزودنی‌های مقاومت خشک برای بهبود مقاومت‌های مقوای بسته‌بندی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393

امری مقدسه اکبری؛ احمدرضا سرائیان؛ رحیم یدالهی