نویسنده = علی مهربان
تعداد مقالات: 1
1. کیسه های قابل اتوکلاو و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391

سمانه فرجی؛ علی مهربان؛ حبیب اله میرزایی