نویسنده = ایمان شهابی قهفرخی
کاربرد پلاسمای سرد در بسته بندی مواد غذایی

دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 78-88

امیرحسین بیانلو؛ سالار شکری یزنی؛ ایمان شهابی قهفرخی


مروری بر فوم های زیست تخریب پذیر مبتنی بر نشاسته و روش های اصلاح آن

دوره 11، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 44-53

معصومه محمدی الموتی؛ ایمان شهابی قهفرخی؛ حدیثه امین


مروری بر روش های افزایش ماندگاری و استفاده از سیستم های نوین بسته بندی در قارچ دکمه ای

دوره 11، شماره 43، آذر 1399، صفحه 50-63

سجاد خادم؛ مهسا خلیلی؛ ایمان شهابی قهفرخی؛ فرامرز دوبختی؛ هادی الماسی


مدیریت پسماندهای پلاستیکی مواد بسته بندی با استفاده از فوتوکاتالیست ها

دوره 11، شماره 42، شهریور 1399، صفحه 68-79

معصومه محمدی الموتی؛ ایمان شهابی قهفرخی؛ مریم شاطریان


بررسی ویژگی های انواع جاذب های اکسیژن در بسته بندی فعال موادغذایی

دوره 9، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 6-15

فاروق خلیفه زاده؛ ایمان شهابی قهفرخی