نویسنده = مهدی کاشانی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391

سعیده امینی هرندی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ محمد گوهریان؛ صبیحه علی زاده