نویسنده = سید مهدی جعفری
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه برخی از عوامل پوشش دهی کاغذ و تأثیر آن ها بر خواص و کیفیت کاغذهای بسته بندی

دوره 6، شماره 21، بهار 1394

راحله نوروزی؛ علی قاسمیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ سید مهدی جعفری


2. بررسی چالش ها و مشکلات بسته بندی زعفران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393

احمد نصرالله زاده؛ سید مهدی جعفری؛ احسان اکبری