نویسنده = ریحانه شکرپور
تعداد مقالات: 1
1. برخی از جنبه های کاربردی نانو مواد تجدیدپذیر در بسته بندی مواد غذایی

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 22-29

جعفر محمدزاده میلانی؛ ریحانه شکرپور