نویسنده = راضیه ثانی
تعداد مقالات: 2
1. خوردگی در بسته بندی های فلزی مواد غذایی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 60-69

راضیه ثانی؛ مهرداد محمدی؛ میترا زارع


2. مروری بر مواد و پوشش های داخلی قوطی های کنسرو جهت بسته بندی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 72-81

راضیه ثانی؛ میترا زارع