خوردگی در بسته بندی های فلزی مواد غذایی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی، گروه مهندسی مواد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی، گروه مهندسی مکانیک، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

3 مربی و عضو هیات علمی، گروه مهندسی پلیمر، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

چکیده

واژه خوردگی معمولاً به تشکیل زنگ و یا اکسید شدن سطح فلز اطلاق می‌شود. خوردگی در قوطی­های کنسرو به وسیله حل شدن فلز قوطی در مواد غذایی صورت می‌گیرد. مواد غذایی شامل ترکیباتی مانند نیترات، نیتریت، گوگرد، ترکیبات سولفیت و آمینو اسیدها می‌باشند. این ترکیبات می‌توانند سبب خوردگی قوطی فلزی گردند. واکنش­های شیمیایی بین ماده غذایی و قوطی فلزی در ابتدا منجر به آزاد شدن الکترون و سپس تولید هیدروژن می‌گردد. با ادامه واکنش شیمیایی، در سطح فلز حفره‌هایی ایجاد می‌شود. این حفره‌ها منجر به انتقال فلز از سطح قوطی به ماده غذایی می‌گردد. بنابراین اثر نهایی خوردگی، تغییرات ارگانولیپتیکی، از بین رفتن خلأ، تورم هیدروژنی و یا سوراخ شدن قوطی است. موارد ذکر شده باعث از بین رفتن محصول و عدم فروش آن می‌شود. با شناخت بهتر مکانیزیم‌های خوردگی و بکارگیری مواد و پوشش­های نوین می‌توان مشکل خوردگی را به طور قابل توجّهی کاهش داد. مقاله حاضر مروری بر مکانیزم‌های خوردگی و واکنش­های شیمیایی محتمل بین فلز قوطی و ماده غذایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corrosion in Metal Cans

نویسندگان [English]

  • Razieh Sani 1
  • Mehrdad Mohammadi 2
  • Mitra Zare 3
1 Department of Materials Science and Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran Assistant professor
2 Department of Mechanical Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran Assistant professor
3 Department of Polymer Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran Faculty member
چکیده [English]

The word corrosion usually refers to the formation of rust or metal oxidation. Corrosion in cans is accomplished by dissolving cans (metals) in food. Foodstuffs  include compounds such as nitrate, nitrite, sulfur, sulfite and amino acids. These compounds can corrode metal cans. The chemical reactions between the foodstuff and the metal, primarily results in release of the electron and then the production of hydrogen. Cavities are created on the metal surface by continuing the chemical reaction. These holes lead to metal transfer from the cans to the foodstuff. Therefore, the ultimate effects of corrosion are organoleptic changes, loss of vacuum, hydrogen swelling, or perforation of the can. The above mentioned causes the product to be destroyed and not sold. By better understanding the corrosion mechanisms and the use of new materials and coatings, the corrosion problem can be significantly reduced. This paper reviews the mechanisms of corrosion and possible chemical reactions between metal cans and food products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion
  • Metal Cans
  • Packaging
1. میر نظامی ضیابری ح، (بهار 1389)، «اصول بسته بندی مواد غذایی»، چاپ ششم، شابک: 4-76-7006-964، انتشارات آییژ.
2. فونتانا مارس،(1394)، مترجم: دکتر احمد ساعتچی، «مهندسی خوردگی»، چاپ سوم، ISBN:978-964-6122-26-0 ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.
3. باردل اینار، (1393)، مترجم: دکتر محمود پاکشیر، مهندس خشایار مرشد بهبهانی، «خوردگی و حفاظت»، چاپ اول، شابک: 8-469-462-964-978، انتشارات دانشگاه شیراز.
4. عظیمی آ. ، شعبانی ع.، طرقی نژاد م.، تدین م.، برنجیان ا.، جمشید یانج.، دهقاننیا م.، کارگر ح.،رحیمی د. (1393)، «بررسی خوردگی قوطی های قلع اندود حاوی کمپوت گلابی بر مبنای پوشش لاک اعمالی»، سمپوزیم فولاد 93، ص. 769- 775.
5. COLES R. , MCDOWELL D., KIRWAN M. J. , (2003), “Food packaging technology”, ISBN: 1-84127-221-3, Black Well Publishing. CRC PRESS.
6. Abdel-Gayoum Abdel-Rahman N., )2015(, “Tin-plate corrosion in canned foods”, Journal of Global Biosciences ,ISSN 2320-1355 , Volume 4, Number 7, pp. 2966-2971.
7. West J.M., 1986, “Basic Corrosion and Oxidation”,second edition, ISBN: 0-470-20297-19, Halsted Press-Paperback.
8. Jafari S.M., Amanjani M., Ganjeh M., Katouzian I., Sharifi N., 2018, “The influence of storage time and temperature on the corrosion and pressure changes within tomato paste cans with different filling rates”, Journal of Food Engineering, Volume 228, July, Pages 32-37.
9. Blunden S. ,Wallace T. ,2003, “Tin in canned food: a review and understanding of occurrence and effect “,Food and Chemical Toxicology ,Volume 41, Issue 12, Pages 1651-1662.
10. Gonzalo J. Benitez,Pablo A. Cirillo,Marcelo J. L. Gines,Walter A. Egli, 2006, “INTERNAL CORROSION IN TINPLATE CANS” ,16 th IAS Rolling Conference, San Nicolas, Argentina, PP. 583-590.