کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین جهانی و بسته بندی
تعداد مقالات: 1
1. بسته‌بندی، فیلمنامه ای از تجسم یک خلق تا تحقق یک اثر

دوره 3، شماره 9، بهار 1391

وحید قاسمی؛ فرهاد توده روستا