کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از گیاهان دارویی در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته تاپیوکا – آلژینات

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391

شیرین کیا؛ حبیب اله میرزایی؛ سید مهدی جعفری