کلیدواژه‌ها = واکنش گرمازا و آنتالپی
تعداد مقالات: 1