کلیدواژه‌ها = مقاومت فشاری جعبه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394

شادمان پورموسی؛ مهدی روشن ضمیر؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا