تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای

نویسندگان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرح

چکیده

به منظور بررسی تأثیر نوع لایه­ها و ابعاد جعبه­ها بر کیفیت بسته­های مقوایی در مقوای سه لایه با کنگرهC، آزمون­هایی روی مواد اولیه، ورق و جعبه مقوای کنگره­ای سه لایه انجام شد. با توجّه به نوع لایه­ها و ابعاد جعبه­ها، تعدادی جعبه کارتنی با بهره­گیری از طرح فاکتوریل با دستگاه تمام خودکار نمونه­ساز آلمانی مدل 2517 ساخته شد و در پایان مقاومت فشاری جعبه­ها در حالت الاستیک و شکست اندازه­گیری گردید. نتایج نشان دادکه        مطلوب­ترین کیفیت و بالاترین مقاومت فشاری وارد بر سطح مربوط به ورق­های با ترکیب کرافت لاینر+کرافت لاینر/ فلوتینگ بازیافتی، و بالاترین مقاومت فشاری لبه، کرافت لاینر+آزمون لاینر /فلوتینگ اصلی، می­باشد. بیشترین مقاومت فشاری در حالت الاستیک مربوط به ترکیب­بندی کرافت لاینر+کرافت لاینر/ فلوتینگ بازیافتی با ابعاد 36×25×35 سانتی­متر و در حالت شکست مربوط به ترکیب بندی کرافت لاینر+آزمون لاینر / فلوتینگ اصلی با ابعاد30×25×42 سانتی­متر و ترکیب­بندی کرافت لاینر+آزمون لاینر / فلوت اصلی با ابعاد 30×30×35 سانتی­متر به دست آمد. بنابراین جعبه­هایی با طول 35 تا 42 سانتی­متر، عرض 25 تا 30 سانتی­متر و ارتفاع 30 سانتی­متر با ترکیب­بندی کرافت لاینر+ آزمون لاینر / فلوتینگ اصلی می­تواند بالاترین مقاومت به تحمل بار را در بسته­بندی کالاها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها