کلیدواژه‌ها = شکاف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 66-77

مصطفی امام پور؛ رضا پورزند؛ سعیده حشمتی