معرفی آزمون‌های مقاومتی کاغذ و مقوای کنگره‌ای در صنعت بسته‌بندی

نویسنده

چکیده

با ظرافت و حساسیتی که کالاهای صنعتی در ضمن پیشرفت علم بدست می‌آورند ضرورت وجود یک بسته‌بندی و پوشش مطمئن و مقاوم روز به روز بیشتر احساس می‌گردد. در این میان کارتن یکی از پوشش‌های مناسبی است که به عنوان یک بسته‌بندی مطمئن, سبک و کم حجم در صنایع پذیرفته شده است و از مزایای آن می‌توان به ارزان‌تر و قابل دسترس‌تر بودن آن نسبت به سایر بسته‌بندی‌ها را نام برد لذا بیشتر تولیدکنندگان متقاضی آن می‌باشند و کالای خود را با کارتن بسته‌بندی می‌نمایند و این مسئله باعث می‌شود که کارتن از اهمیت زیادی برخوردار گردد.برقراری آزمون‌های فیزیکی و مکانیکی بر روی کاغذ, مقوای کنگره‌ای و کارتن, نقش بسیار تعیین کننده در کیفیت کارتن ساخته شده ایفا می‌نماید. آزمون‌‌های متفاوتی بر روی مواد اولیه سلولزی و محصول ساخته شده الزام دارد که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می‌گردد.

کلیدواژه‌ها