تهیه پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر نشاسته، پلی‌اتیلن و بررسی خواص آنها

نویسندگان

چکیده

امروزه پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر با رشد فزاینده‌ای در حال جایگزینی با پلیمرهای سنتزی می‌باشند و این امرسبب شده است که از محصولات پتروشیمی کمتر استفاده شود، چرا که این محصولات از منابع تجدید ناپذیری تهیه می‌شود و تخریب آنها در محیط زیست سالیان درازی به طول می­انجامد. نشاسته یکی از پلیمرهای طبیعی است که در زمینه‌های مختلف صنعتی استفاده می­گردد. ترکیب این پلیمر طبیعی با پلی‌اتیلن(1) باعث کاهش زمان تخریب پلی اتیلن می شود. بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت‌های پلی‌اتیلن/ نشاسته از جمله مدول، مقاومت کششی و ازدیاد طول تا نقطه‌ی شکست در درصدهای مختلف ترکیب نشاسته با پلی‌اتیلن، خواصی نزدیک به پلی‌اتیلن خالص را از خود نشان داد و همراهی نشاسته با پلی‌اتیلن به بهبود خواص فیزیکی نشاسته از یک سو و کاهش زمان تخریب پلی‌اتیلن از سوی دیگر کمک می‌کند و یکی از کاربردهای این محصول استفاده از آن در صنایع بسته‌بندی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها