بسته بندی پوشاک

نویسنده

چکیده

در این مقاله ضمن مطالعه و تحقیق در خصوص ضرورت بسته‌بندی پوشاک به سابقه طولانی مدت بسته‌بندی پوشاک به همراه اهمیت روش‌های بسته‌بندی‌های کاربردی نیز پرداخته خواهدشد. با توجه به نتیجه‌گیری که در پایان مقاله صورت گرفته است به طبقه‌بندی بسته‌بندی‌های مختلف پوشاک در سنین مختلف نیز تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها