بسته‌بندی سلولزی با مقوای کنگره‌ای

نویسنده

چکیده

به‌  طور  کلی برای ساخت کارتن از چند نوع کاغذ صنعتی و مقوا استفاده می‌شود. مقوا را به‌صورت دقیق می توان به ‌عنوان «کاغذ سفت و ضخیم» تعریف کرد. تلاش شده است تا تعریف دقیقی برای مقوا ارائه شود اما تا امروز، هنوز مرز مشخصی بین کاغذ و مقوا از نظر ساختار ورقه(جرم پایه یا ضخامت) یا دستگاه های ورقه‌ساز که مورد قبول همگان باشد، تعیین نشده است.

کلیدواژه‌ها