بسته بندی، عامل توسعه تجارت

نویسنده

چکیده

از جمله نشانه های مهم و عامل تعیین کننده برای ارزیابی رشد کشورهای توسعه‏ یافته و موفقیت آن ها در افزایش روزافزون تولیدات و دستیابی به بازارهای جهانی، نقش بسته‎بندی و معرفی تولیدات در پوشش بسیار زیبا و مناسب می باشد. در این مقاله سعی شده ضمن معرفی فرهنگ بسته‎بندی از طریق رعایت شاخص های مهم آن به تأثیر آن ها در  پیشرفت بسته بندی در طی سال های اخیر و جایگاه ویژه‎ آن پرداخته شود. با معرفی بسته بندی به عنوان عاملی مهم در افزایش فروش محصولات در این مقاله تأکید شده است. چنانچه اگر بسته‎بندی یک محصول جذّاب، مورد پسند، در برگیرنده مشخصات، معرّف محصول و نیز مطابق با جنبه‎های روان‎شناختی خریداران باشد، به همان اندازه از جذب بازار بالایی برای فروش کالا برخوردار خواهد بود. البته ممکن است در برخی موارد، خریداران کیفیت کالا را از یاد برده و شیفته زیبایی بسته بندی محصول ‎شوند و کالایی را انتخاب کنند که دارای پوشش و بسته بندی زیباتر باشد. در ضمن آمده است که هر اندازه توسعه اقتصادی یک کشور ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند، بسته‌بندی مطلوب و مدرن نیز بیش تر رواج می‌یابد و نیاز به مواد اولیه مرغوب برای بسته‌بندی کالاهای صادراتی نیز افزایش می‌یابد تا با رونق صادرات، نقش کشور در نفوذ به بازارهای خارجی بیش تر شود و برای این منظور در ادامه به اختلاف بسته بندی صادراتی با سا‌یر بسته بندی ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها