فنّاوری چسب در صنعت مقوای کنگره‌ای

نویسنده

چکیده

چسب نشاسته یکی از اجزاء مهم در پیوند و چسبیدن لایه های مختلف مقواهای کنگره ای است. این چسب از نوع چسب های گرماگیر است و اجزاء مهم آن شامل نشاسته، آب، سودکاستیک و بوراکس می باشد. پخت نشاسته در بعضی موارد دو مرحله ای و در بعضی دیگر، یک مرحله ای است. از چسب های دیگر آن می توان به چسب با پایه سیلیکات و پی. وی. آی اشاره کرد، لیکن مهم ترین و پر مصرف ترین چسب این صنعت، چسب نشاسته است. همچنین از چسب های دیگر این صنعت، چسب با          پایه ی سیلیکات و پلی وینیل استات PVA (1) می باشد.

کلیدواژه‌ها