معرفی نانوکامپوزیت ها و نانوذرّات ضد میکروبی در مواد بسته بندی

نویسنده

علوم و صنایع غذایی

چکیده

اغلب مواد مورد استفاده در تولید بسته بندی های غذایی به علت عدم تجزیه پذیری، سبب مشکلات زیست محیطی می شوند، لذا تولیدکنندگان به فکر استفاده از           پوشش های خوراکی و تجزیه پذیر برای حل این مشکل افتادند که این بسته ها نیز به علت وجود بعضی از محدودیت ها از قبیل نفوذپذیر بودن به رطوبت و گازها و همچنین نداشتن خصوصیات فیزیکی مناسب، کمتر مورد توجّه قرار گرفته اند. لذا محققین با استفاده از نانوذرّات از قبیل: رس و سیلیکات به تولید نانوکامپوزیت ها          پرداخته اند تا این نواقص در تولید بسته بندی های غذایی کاهش یابد. همچنین می توان با الحاق نانوذرّات دیگری از قبیل ذرّات نقره و روی، نانوکامپوزیت هایی تولید نمود که قادر به کاهش رشد میکروب ها در ماده غذایی خواهند بود، لذا به کمک این اثر ضدمیکروبی قادر به افزایش مدّت نگهداری(1) محصول خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها