روش های بسته بندی قطعات و لوازم حساس الکترونیکی

نویسنده

چکیده

استفاده از وسایل و لوازم الکترونیکی منجر به سهولت انجام کار در امور جاری و روزمره شده است. اکثر این لوازم نیز حساسیت های متعارف به ضربه، رطوبت، حرارت و نور را دارند. اهمیت بسته بندی به قابل استفاده بودن این نوع از مصنوعات به خودی خود دارای ضرورت و توجّه خاص می باشد. استفاده از طرح های جدید، مقاوم، کم هزینه و در عین حال تضمین حفظ سلامت آن ها برای تولید کننده بسیار مهم می باشد. امروزه این نوع از کالاها با به کارگیری مواد جدید، ضربه گیرهای مقاوم و محاسبه شده در جهت صادرات برای حضور در بازار رقابتی مورد توجّه ویژه ای قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها