بررسی ویژگی های فراورده مرکب چوب پلاستیک در بسته بندی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی خصوصیات و       ویژگی های چوب پلاستیک(WPC)(1) جهت به کارگیری این محصول در محیط های مرطوب و همچنین مقاوم سازی در برابر حرارت با توجّه به حفظ شاخص هایی نظیر مقاومت های مکانیکی؛ مقاومت در برابر قارچ ها و سایر خصوصیات می باشد. بدین منظور اطّلاعات جامع در خصوص آشنایی با این محصول و چگونگی تولید محصول چوب پلاستیک از منابع داخلی و خارجی جمع آوری گردیده است. این اطّلاعات شامل فنّاوری های مورد استفاده، فرایندهای مرسوم، مواد اولیه، مواد افزودنی و امکان استفاده از ضایعات، کاربردهای چوب پلاستیک بخصوص از نظر مقاومت در برابر آتش، مقاومت در برابر رطوبت به شکل های غوطه ور در آب و یا محیط های مرطوب، مقاومت در برابر عوامل بیولوژیکی(قارچ ها) و سایر مقاومت ها از جمله مقاومت به ضربه می باشد.

کلیدواژه‌ها