روش های مختلف اندازه گیری پتانسیل زتای ذرّات و بهبود ویژگی‌های خمیر و کاغذ CMP با استفاده از خنثی سازی زباله های آنیونی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

اندازه ­گیری بار ذرّات خمیر و کنترل آن از موضوعات مهم و مورد علاقه کاغذسازان می­باشد. افزایش توجّه به اندازه­ گیری بار ذرّات و تغییرات آن در نتیجه تحول به ­وجود آمده در فنّاوری کاغذسازی بوده است. با توجّه به افزایش مصرف مواد پرکننده، الیاف بازیافتی و خمیرهای مکانیکی با راندمان بالا در ماشین­ های کاغذ، حضور مواد مزاحم با بار آنیونی نیز در سامانه افزایش می ­یابد که تأثیر منفی بر ویژگی­های خمیر و کاغذ خواهد گذاشت. در این مقاله سعی بر این است، با توجّه به ضرورت اندازه­گیری بار ذرّات خمیر کاغذ، روش ­های مختلف اندازه ­گیری بار ذرّات خمیر کاغذ نیز معرفی گردد و از آنجایی­که زباله­ های آنیونی تعادل یونی سامانه را از بین می ­برند و مشکلات جدّی را در سامانه ایجاد می­ کنند، نتایج مربوط به استفاده از پلی­دادمک به­ عنوان خنثی­ کننده زباله­ های آنیونی برای کاهش اثرات مضر این زباله­ ها ارائه می ­شود.

کلیدواژه‌ها