تأثیر فرآیندهای حرارتی و غیرحرارتی بر میزان مهاجرت نرم کننده ها به درون مواد غذایی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

بسته­بندی مواد غذایی ایمنی مواد غذایی را فراهم  می­کند و همچنین نگه­داری و حمل­ونقل آن­ها را راحت کرده است؛ اما مهاجرت مواد بسته­بندی به درون مواد غذایی و خطرساز بودن آن برای سلامتی مصرف­کننده باعث شده است که تحقیقات گسترده­ای در زمینه نحوه انتقال این مواد انجام شود. در این طرح راجع به ویژگی نرم­کننده­های موجود در مواد بسته­بندی و مهاجرت آن­ها از پلاستیک­ها به مواد غذایی بحث می­شود و با استفاده از آزمون­های مهاجرت، تأثیر فرآیندهای اعمال شده روی بسته­ها، و همین طور بر­همکنش بین  بسته­بندی و مواد غذایی که در نهایت منجر به تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد بسته­بندی گردیده و مهاجرت را تشدید  می­کنند، بخش دیگری از بررسی­های این طرح خواهند بود.

کلیدواژه‌ها