اهمیت فرآیند جوهرزدایی در کاغذهای بسته‌بندی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

کاغذهای بازیافتی یکی از عمده ­ترین منابع مواد اولیه سلولزی برای صنعت خمیر و کاغذ هستند و استفاده از الیاف بازیافتی در سراسر جهان در حال افزایش است. اساساً فرآیندهای بازیافت کاغذ شامل روند عمومی  جمع ­آوری کاغذهای قابل بازیافت، دسته ­بندی و تبدیل آن­ها به مواد اولیه مناسب و تولید محصولات جدید با استفاده از این مواد اولیه بازیافتی می­ باشد. جوهر­زدایی به عنوان یک گام تکمیلی در فرآیند بازیافت کاغذ به شمار می­ رود، زیرا منجر به تولید الیافی با ویژگی­ های مناسب برای استفاده مجدّد در ساخت کاغذ می­ شود. افزایش نسبت کاغذهای بازیافتی همراه با افزایش تمایل به کاهش وزن پایه در تولید کاغذهای بسته ­بندی، یک نیاز رو به رشد برای استفاده از الیاف بازیافتی با کیفیت بهبود یافته را ایجاد می­ کند. برای رسیدن به این هدف، جوهر­زدایی به خصوص روش شناورسازی یک امر مهم در بازیافت کاغذهای بسته­ بندی به شمار می­ آید. از این رو سعی شده است در این مقاله، مراحل اصلی فنّاوری بازیافت و جوهر­زدایی، روش ­های جوهر­زدایی شامل شناورسازی، شست ­و شو، روش ترکیبی و جوهر­زدایی آنزیمی، بررسی شده است. علاوه بر این مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند جوهر­زدایی و مشکلات آن­ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است، زیرا الیاف دست دوم به دست آمده از فرآیند جوهر­زدایی، قابلیت استفاده در تولید کاغذهای مرغوب­ تر را دارند و توسعه و بهبود روش ­های جوهر­زدایی به خصوص شناورسازی یکی از عوامل مهم افزایش مصرف کاغذهای بازیافتی در سطح دنیا است.

کلیدواژه‌ها