ویژگی جوهر‌های چاپ برای بسته بندی مواد غذایی

نویسنده

مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

چکیده

برای بسته‌بندی مواد غذایی از مواد مختلفی مثل کاغذ، مقوا، انواع پلاستیک‌ها، فیلم‌های پلی­مری و فلزات استفاده می‌شود. بنابراین برای چاپ روی هر یک از این مواد، باید فرمولاسیون و ترکیب جوهر با توجّه به روش چاپ متفاوت باشد. در حفظ سلامت مواد غذایی بسته‌بندی شده پس از چاپ، دو نکته مهم حایز اهمیت است که عبارتند از: رسوخ اجزا و بوی جوهر. شدّت این دو عامل، با تماس مستقیم یا غیرمستقیم جوهر با مواد غذایی تغییر می‌کند. اعمال برخی محدودیت‌ها‌ در استفاده از مواد شیمیایی به کار رفته در ساخت جوهر‌های متداول با توجّه به نوع چاپ، می‌تواند از خطرات مربوط به سلامت مواد غذایی در بسته‌بندی بکاهد. این مقاله به روش‌ها و محدودیت‌های وضع شده از طرف انجمن جوهر‌سازان اروپا در رابطه با جوهر‌های مورد استفاده برای بسته‌بندی مواد غذایی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها