استفاده از پوشش های با خاصیت ضد میکروبی در بسته بندی مواد غذایی

نویسندگان

چکیده

اخیراً به دلایل نگرانی‌های زیست محیطی و همچنین تقاضاهای بالا برای حداقل کردن فرایندهای مواد غذایی استفاده از بسته­بندی ضد میکروبی در صنعت غذا توجّه زیادی را به خود جلب کرده است. سامانه­های تولید دی اکسید کربن و اتانول، فنّاوری­‌های تثبیت­سازی مواد ضد میکروبی روی فیلم‌ها و پوشش فیلم­ها با این مواد و همچنین اصلاح سطح فیلم‌ها از جمله روش­های کاربرد این بسته­بندی‌ها در صنعت غذاست. مواد ضد میکروبی استفاده شده در بسته­بندی، باید فاز تأخیر میکروارگانیسم را افزایش و فاز رشد آن­ها را کاهش دهند تا بتوانند زمان نگه­داری محصول را، ضمن حفظ کیفیت و ایمنی افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها