کاربرد اتمسفر اصلاح شده جهت نگه داری و بسته بندی دانه های انار

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

مسئله بازاریابی و تجارت محصول، حلقه انتهایی چرخه تولید محسوب می ­شود. محصولات باغی همچون انار به جهت مشکل انبارمانی و فسادپذیری در این خصوص از وضعیت پیچیده ­تری برخوردارند. یکی از مشکلات میوه انار در ایران، نگه­داری و عرضه نامناسب آن است، لذا دست یابی به بسته­ بندی مناسب انار و دانه انار در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، پوسیدگی میوه انار در انبار یا در مراحل بازاررسانی،  مهم­ترین مشکل انبارداری و مانع عمده صادرات میوه انار محسوب می­ گردد و از طرفی، اگرچه درخواست جهانی برای انار به دلیل خواص درمانی آن افزایش یافته، ولی به دلیل مشکلات مربوط به جدا کردن دانه از میوه انار تمایل زیادی به خریدن این میوه وجود ندارد. از این­ رو، در چندین سال اخیر، استفاده از روش­ های درست و صحیح جدا کردن دانه ­ها و نگه­داری مناسب به منظور عرضه به بازار بسیار مورد توجّه قرار گرفته­ است. خوشبختانه دستگاه های جدا­کردن دانه از انار در حال حاضر وجود دارد ولی متأسفانه مشکلات مربوط به نگه­داری دانه وجود داشته که در حال حاضر، روش ­های به کار رفته، فقط قادر به نگه ­داری به مدّت چند روز می­باشند. تحقیقات زیادی پیرامون نگه­داری دانه انار در حال حاضر در سرتاسر دنیا مورد توجّه قرار گرفته است. یکی از این روش­ها، نگه­داری تحت شرایط اتمسفر اصلاح شده می­ باشد که نتایج خوبی را در بر داشته ­است. در ادامه به بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه و بر روی دانه انار و اهمیت استفاده از این روش پرداخته           می­ شود.

کلیدواژه‌ها