کاربرد بسته بندی هوشمند و فعال در بسته بندی نان و سایر محصولات پخت

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

مواد غذایی در صورت وجود فرصت کافی، به ­خصوص زمانی که در شرایط نامطلوب قرار می­ گیرند، دچار فسادهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی می­ شوند. در صورت بروز فساد در نان و سایر محصولات پخت، عمر ماندگاری و کیفیت محصول کاهش می ­یابد. در نتیجه علاوه بر ایجاد خطر برای سلامت مصرف ­کننده، می­تواند منجر به بروز زیان­ های اقتصادی قابل توجّهی نیز شود. از این­ رو، باید گفت توجّه به بسته­ بندی به­ عنوان پوشش و محافظ در برابر عوامل خارجی و نیز به ­عنوان ابزاری جهت آگاهی ­رسانی به مصرف ­کننده از لحاظ کیفیت محتوا، یکی از ضروریات صنعت تولید، بسته بندی نان و سایر محصولات پخت به شمار می­ رود. با پیشرفت صنایع بسته ­بندی و شناخت جایگاه آن در بازار مصرف، به­ تدریج استفاده از بسته ­بندی­ های هوشمند، جایگزین بسته­ بندی­ های سنتی شده ­است. بسته ­بندی فعال، دسته­ ای از بسته ­بندی­ های هوشمند به­ شمار می­ روند که انواع پرکاربرد آن در بسته ­بندی محصولات پخت، شامل بسته­ بندی دارای جاذب اکسیژن و رطوبت، بسته ­بندی دارای رها­ساز اتانول و بسته ­بندی دارای جاذب طعم و بو می ­باشد.بسته ­بندی­ های دارای برچسب شناسایی امواج رادیویی و نیز بسته­ بندی­ های مجهّز به شناساگر دما ـ زمان از دیگر انواع بسته ­بندی ­های هوشمند به شمار می­ روند. در این مقاله به بررسی اجمالی نقش و مکانیسم عمل بسته ­بندی­ های هوشمند نان و سایر محصولات پخت پرداخته می ­شود.

کلیدواژه‌ها