ویژگی و کاربرد خمیرهای حل شونده، مشتقات آن و نقش آنها در صنعت بسته بندی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این مطالعه اطّلاعاتی راجع­به کاربردهای خمیر حل­ شونده و مشتقات حاصل از آن ارائه می­دهد که برخی از این مشتقات در صنعت بسته­بندی از گذشته تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته است. خمیرهای حل­شونده دارای مقدار زیادی آلفا- سلولز هستند که خواص ویژه­ای مثل سطح درجه روشنی زیاد و توزیع وزن مولکولی یکنواخت دارند. خمیرهای حل­شونده برای تولید محصولات متفاوت مشتق شده­ی سلولزی استفاده می­شوند. مزیت مشتقات سلولز نسبت به سلولز، قابلیت انحلال آن­ها در حلال­های رایج تجاری است. ویژگی قابل حل بودن مشتقات سلولزی باعث می­شود که استفاده از این مشتقات توسط فنّاوری مناسب جهت تولید الیاف، لایه­ها، فیلم­های سلولزی، پلاستیک­ها با مواد محلول در آب امکان­پذیر گردد.

کلیدواژه‌ها