مواد مرکب زیست تخریب‌پذیر و نقش آن‌ها در اصلاح خواص عملکردی فیلم‌های بسته‌بندی بر پایه پروتئین‌ها

نویسندگان

چکیده

فیلم­های پروتئینی مورد استفاده در بسته­بندی مواد غذایی، علی­رغم دارا بودن مزایای زیاد همچون تخریب­پذیری و تجدیدپذیری، دارای دو ضعف اساسی از قبیل ضعیف بودن خواص مکانیکی و نیز ممانعت­کنندگی در برابر نفوذ بخار آب می­باشند. تلاش­ها برای بهبود خواص عملکردی فیلم­های پروتئینی مختلف، از روش­های اصلاح فرمولاسیون[1]، ایجاد اتصالات عرضی بین  مولکول­ها و تهیه مواد مرکب بر پایه پروتئین­ها، در       سال­های اخیر رو به افزایش بوده است. در این مقاله، تحقیقات انجام شده برای اصلاح خواص عملکردی فیلم­های پروتئینی تهیه شده از منابع مختلف پروتئینی از طریق تهیه مواد مرکب بر پایه پروتئین­ها، مرور شده است. 3- Formulation

کلیدواژه‌ها