امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

3 دانشگاه تربیت مدرس نور

چکیده

مقوای کنگره­ای از جمله مهم­ترین مواد اولیه در صنعت بسته ­بندی محسوب می ­شود که با توجّه به روند توسعه روزافزون صنایع مختلف، اخیراً میزان تقاضای این کالا به شدّت افزایش یافته است. در این راستا، جهت تأمین بخشی از نیاز کشور، در ایران کارخانجات زیادی به منظور تولید انواع کاغذهای فلوتینگ و روزنامه راه­اندازی گردید، اما ظاهراً این میزان تولید نیز پاسخگوی نیاز داخل نبوده است. در این تحقیق، علاوه بر امکان­سنجی افزایش ظرفیت تولید کاغذ کنگره­ای با استفاده از خط کاغذسازی شماره 1 و خواص کیفی کاغذ کنگره­ای حاصله نیز در مقایسه با کاغذ تولید شده با ماشین شماره 2 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ویژگی­ های فیزیکی و مکانیکی خمیر کاغذ(کاغذ دست­ساز) و کاغذ پس از ماشین کاغذ نیز اندازه­گیری شد. نتایج حاصله نشان داد که ویژگی­ های مکانیکی کاغذ حاصل از خط تولید شماره 1 به ویژه در شاخص کشش، پارگی، ترکیدن، تاشدگی، سفتی، مقاومت به له شدن در حالت حلقه و کنگره­ای و مقاومت به خرد شدن در حالت کنگره­ای نسبت به خط تولید شماره 2 برتری دارد که در سطح 95 درصد تمام ویژگی­ ها به جز شاخص پارگی معنی­ دار بوده است.

کلیدواژه‌ها