ارزیابی ویژگی‌های خمیر کاغذ کرافت صنوبر دلتوئیدس برای مصارف بسته‌بندی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، کرج

چکیده

عوامل متغیر پخت کرافت شامل: سولفیدیته، قلیا و درجه ­حرارت و مدّت زمان هر کدام در سه سطح و نسبت مایع پخت به ماده چوبی 4 به 1 بود. پخت بهینه با شرایط شامل: سولفیدیته 23%، قلیای فعال 18%، زمان 180 دقیقه و دمای 170 درجه سانتی­گراد انتخاب شد که منجر به تولید خمیر کاغذی با عدد کاپای 2/17 و بازده 94/53 درصد شد. سپس این خمیر کاغذ برای دستیابی به درجه روانی 333 میلی‌لیتر درجه کانادایی پالایش گردد و از آن کاغذهای دست­ ساز با وزن پایه 127 گرم بر سانتی­متر مربع ساخته شد و همچنین مقاومت­های فیزیکی و مکانیکی آن نیز اندازه­گیری گردید. نتایج کلی، حاکی از تأثیر مثبت خمیر کاغذ کرافت صنوبر دلتوئیدس، در بهبود مقاومت­های کاغذ کرافت بکر جهت مصارف بسته­بندی می ­باشد.

کلیدواژه‌ها