ارزیابی اثر عصاره دارچین در بسته‌بندی فعال برای بهبود ماندگاری توت فرنگی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 دانشگاه آزاد واحد دامغان

چکیده

امروزه مطالعات بسیاری به منظور استفاده از عصاره ­های طبیعی برای افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی صورت پذیرفته است. توت فرنگی میوه ­ای با ارزش غذایی و تقاضای مصرف بالا و قابلیت ماندگاری پایین است. در این مطالعه، به منظور اثر ترکیبات طبیعی در طول دوره نگهداری انبارداری، از عصاره دارچین برای پوشش دادن روی درب ظروف استفاده گردید. نمونه ­های توت فرنگی درون ظروف بسته ­بندی فعال، در غلظت ­های ppm (250-500-1000-1500-2000) از عصاره دارچین آماده و به عنوان عامل ضد میکروبی بسته ­بندی شده در دمای  4 درجه سانتی ­گراد و رطوبت 95 درصد نگهداری شد. خصوصیات ماندگاری میوه توت فرنگی در طی دوره انبارمانی 10، 6، 3 روزه با آزمون ­های فیزیکوشیمیایی که شامل(افت وزن – مواد جامد محلول- اسیدیته قابل تیتراسیون) و میکروبی (شمارش کپکی) اندازه ­گیری شد. بررسی تیمارهای مختلف نشان داد که عصاره دارچین در غلظت 500ppm علاوه بر تأخیر در فساد قارچی میوه، سبب بهبود شاخص­های کیفی آن نیز می­ شود به طوری که در مقایسه با نمونۀ شاهد، استحکام بافت افزایش و میزان افت وزن، شدّت تنفس و درصد خرابی کاهش می­یابد و همچنین درصد مواد جامد محلول و اسیدیته نیز حفظ می ­شود. استفاده از ترکیبات طبیعی و تعیین غلظت مؤثر آن می­ تواند بر میزان انبارمانی میوه توت فرنگی مؤثر باشد که علاوه بر پاسخ به فشار مصرف­کننده در خصوص کاهش افزودنی ­های شیمیایی به محصولات باغی، موجب بهبود شرایط تجاری در این محصول نیز می­ شود.

کلیدواژه‌ها