بررسی پتانسیل استفاده از نانولیگنوسلولز فیبریله شده (NLFC) بجای نانوسلولز فیبریله شده (NFC) با تأکید بر اهداف صنایع بسته بندی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

امروزه استفاده از نانوذرّات به دلیل سبکی، تجدیدپذیری، سطح ویژه زیاد و ایجاد مقاومت فراوان در کامپوزیت­های سلولزی و کاغذ بسیار حائز اهمیت بوده و با شناسایی و بهره­گیری از فنّاوری نانو فرصت­های عظیمی در اختیار صنایع سلولزی و بسته­بندی قرار گرفته است. نانولیگنوسلولز مواد دارای ویژگی­های جالبی مانند تجدیدپذیری، قیمت پایین، سطح ویژه و مقاومت بسیار زیاد، پایداری شیمیایی و مکانیکی، ساختار شبکه­ای و ظرفیت تبادل کاتیونی زیاد می­باشند. با توجّه به اهداف صنایع بسته­بندی برای ارتقاء ویژگی­های کاغذ و کارتن بسته­بندی، استفاده از مواد زیست­سازگار با محصول و همچنین قیمت پایین، امری ضروری به نظر می­رسد. استفاده از نانو سلولز فیبریله شده برای تقویت کاغذ و کارتن مورد استفاده در صنایع بسته­بندی اقتصادی نمی­باشد؛ زیرا این محصولات عمدتاً دارای رنگ تیره(قهوه­ای) هستند و الزامی برای استفاده از نانو سلولز فیبریله شده که حاوی سلولز خالص و رنگبری شده است، نمی­باشد. بنابراین کاربرد نانو لیگنو سلولز فیبریله شده بجای نانو سلولز فیبریله شده در پوشش­دهی کاغذ و کارتن مورد استفاده برای صنعت بسته­بندی موجب کاهش هزینه­های مواد اولیه، مصرف انرژی و تولید (رنگبری و همگن­سازی) این ماده می­گردد.

کلیدواژه‌ها