ساخت و کاربرد ترکیبات جدید برای پوشش دهی کاغذ و مقوا در بسته بندی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این مقاله قابلیت مصرف انواع مشتقات همی‌سلولزها، نانو ذرّات الیاف چوبی، رنگدانه‌های معدنی و ریزذرّات آن و نیز بسپارهای زیست‌تخریب‌پذیر را در پوشش‌دهی کاغذ نشان می‌دهد که در بسته­بندی مواد غذایی و بهداشتی کاربرد دارد. استخراج و خالص‌سازی زایلان خالص از همی‌سلولز خمیرکاغذ کرافت رنگبری شده چوب، تهیه انواع ریز ذرّات طبیعی چوب، مواد معدنی و بسپارهای جدیدی مانند پلی3- هیدروکسی‌بوتیرات و پلی‌لاکتیک اسید به­عنوان بخشی از تهیه دوغاب پوشش‌دهی کاغذ و مقوا با خواص مطلوب در این مقاله شرح داده شده است. همچنین ترکیبات کارآمدی به صورت مشتقات محلول در آب به دست آمده است و نتایج امیدوارکننده‌ای در آزمون‌های اولیه پوشش‌دهی ممانعتی مقوا حاصل شده است که در صنایع بسته­بندی مواد مرطوب قابل استفاده می­باشد . در مقایسه با بسپارهای تجاری، پوشش‌دهی با مناسب­ترین بسپارهای دوستدار محیط زیست، خواص ممانعتی بهتری ایجاد کرده است، به طوری که نفوذ هوا و اکسیژن بسیار کمتر از پوشش‌های پلی­اتیلن ترفتالات بود. به همین ترتیب، خواص نوری، چاپ‌پذیری و مقاومت‌های مکانیکی در نمونه‌های شاهد با متصل­کننده صنعتی با کاغذ و مقوای پوشش شده با این ترکیبات جدید پوشش‌دهی مقایسه شده است و در برخی از موارد، خواص مکانیکی نظیر مقاومت به تاخوری، کشش، ترکیدن و پارگی نیز بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها