مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هر یک از روش ها

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی

چکیده

نظارت بر کیفیت و فساد محصولات گوشتی تازه، با هدف کاهش ابتلا به بیماری­های غذایی و کاهش تولید ضایعات گوشتی در طول زنجیره تامین آن، ضروری است. اگرچه، سامانه­های سنتی بسته ­بندی قادر به ارائه خدمات کمی در زمینه نظارت بر زنجیره تأمین می ­باشند؛ اما سامانه­ های جدید بسته ­بندی هوشمند با هدف نظارت بر کیفیت گوشت های بسته ­بندی شده و یا محیط پیرامون آن، در حال پیشرفت به سمت ارائه راه ­حل ­های نوآورانه در صنعت تولید و عرضه فرآورده ­های گوشتی می ­باشند. به طوری که، انواع شناساگرهای تجاری دما- زمان، اکسیژن، یکپارچگی، شناساگر­های تازگی و رادیو فرکانس با مفاهیم هوشمند، در جهت بهبود شرایط نگهداری و کاهش ضایعات محصولات گوشتی تازه و ایمن­ تر، تا کنون به بازار مواد غذایی معرفی شده ­اند. با این حال، هر یک از این روش ­ها دارای معایب و مزایای بوده، که عملکرد و کارایی آن سامانه را تحت تأثیر قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها