راهنمای طراحی بدنه، درب و نکات اطّلاع رسانی انواع ظروف مواد غذایی

نویسندگان

چکیده

یکی از اصول بسته‏بندی پایدار و هدفمند در بسته ‏بندی مواد غذایی، جهت برآورده ساختن نیازهای مصرف­کننده، نقش شاخص­ های طراحی بسته در قابلیت به دست گرفتن آن می­باشد. بسته­بندی مواد غذایی از اهمیت ویژه­ای برای مصرف­کننده برخوردار می­باشد و باید دارای کارایی و عملکرد بالایی بوده و در هنگام مصرف توسط مصرف­ کننده به آسانی باز شود و از طرف دیگر، مسائل بهداشت و ایمنی نیز در آن رعایت گردد. بنابراین یکی از راهبردهای طراحی پایدار که باید به وسیله طراحان در راستای نیاز به بسته ­بندی موجود یا جدید اتخاذ گردد، رفع نیاز مصرف­ کنندگان است. برای اینکه بسته‏ بندی به سادگی در دسترس باشد؛ باید آسان باز شده و بدون به خطر انداختن سلامت مصرف ­کننده از کیفیت خوب و بالایی نیز برخوردار باشد. تولیدکنندگانی که این عوامل را رعایت نمی‏ کنند، اثرات منفی و پیامدهای کاهش فروش محصولات خود را باید تحمل کنند.

کلیدواژه‌ها


  1. Arthritis Australia (2012). "Food Packaging Design Accessibility Guidelines". Georgia Tech Research Institute (GTRI). Arthritis. Translated by Emampour, M. Pourzand, R.##