بسته بندی و عرضه بنزین مظروف در ایران

نویسنده

رئیس بازرگانی، شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، منطقه خراسان جنوبی، بیرجند، ایران کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

چکیده

از زمان اولین توزیع فرآورده بنزین در ایران از سال 1306 خورشیدی (1927 میلادی) در شهر آبادان تا کنون عمدتاً نیاز مصرف­کنندگان به بنزین از طریق جایگاه­های عرضه فرآورده­های نفتی تأمین شده است و مصرف­کنندگان به منظور بهره­مندی از این فرآورده ناگزیر از مراجعه به مجاری عرضه یا به اصطلاح پمپ­های بنزین و دریافت سوخت مورد نیاز خود در باک خودرو می­باشند. این در حالی است که تقاضای بسیار زیادی جهت دسترسی به بنزین به صورت بسته­بندی شده وجود دارد و هیچ برنامه­ای در خصوص عرضه این فرآورده به صورت بسته­بندی شده و قابل حمل در دستور کار عرضه­کنندگان قرار ندارد. این پژوهش با هدف شناسایی شرایط و الزامات بسته­بندی بنزین و همچنین چگونگی عرضه آن به عنوان یک کالای راهبردی، به بررسی وضعیت فعلی عرضه این کالا و مشکلات آن از طریق مصاحبه با کارشناسان متخصص در شرکت ملّی پخش فرآورده­های نفتی ایران و مصرف­کنندگان و سپس به چگونگی بسته­بندی و مزایای آن و همچنین توزیع آن به صورت مظروف از طریق استخراج استانداردها و روش­های مرتبط می­پردازد.

کلیدواژه‌ها


 1. بیات، ن. (1384)، «مروری بر برخی عناصر در بسته بندی». ماهنامه صنعت بسته بندی، شماره 68. ص 6.
 2. کالور، ج. (1392). «طراحی بسته بندی چیست». ترجمه: آل مظفر، تهران، چاپ الکترونیک.(تاریخ انتشار به زبان اصلی 2003).
 3. پورعلی، ح. اسماعیلی پور، م. (27 آذرماه 1394)، «آسیب شناسی و پیشنهادات اصلاحی برای کانال های توزیع در شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران». اولین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار، تهران.
 4. خاکبیز، س. (1383). «سیستم بسته بندی». ماهنامه چاپ بسته بندی، شماره 65. ص 33-34 .
 5. میرنظامی ضیابری، س ح.(1375). «اصول بسته بندی مواد غذایی»، تهران، نشر آییژ.
 6. کاتلر، ف. آرمسترانگ، گ. (1379)، «اصول بازاریابی». ترجمه: علی پارسائیان، تهران، نشر دبستان.
 7. زهری، ن. نجف پور،ج. غلامیان، ف.(26و27 بهمن ماه 1383). «بسته بندی مواد خطرناک». اولین کنفرانس ملّی لجستیک و زنجیره تأمین، تهران.
 8. . صداقت، ن. (1375). «تکنولوژی بسته بندی مواد غذایی» . جلد اول، تهران، انتشارات بارثاوا.
 9. س.م.الف.(1383). «مبانی بسته بندی». ماهنامه صنعت بسته بندی، شماره 61،ص 22-23 .
 10. روستا، الف. ونوس،داور. ابراهیمی، عبدالحمید. (1375)، «مدیریت بازاریابی». تهران، نشر سمت
 11. American institude for packaging and environment.(2016).
 12. National Fire Protection Association, Flamable and Combustable Liquids Code Handbook.(2003).chapter 4 container and portable tank storage. Quincy, massachusets.
 13. ASTM international standards and publications(2015) standard specification for portable gasoline containers for consumer use, designation F852-08. WEST Conshohoken.
 14. ADR, European agreement concering the international carriage of dangerous goods by road, (2003). United nations. New York and Genova.