شناسایی ابعاد گرافیکی تأثیرگذار بسته بندی بر میزان بازاریابی و فروش

نوع مقاله : تألیفی

نویسنده

کارشناس مدیریت تبلیغات (گرایش تجاری) دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

چکیده

امروزه بدون صنعت بسته­ بندی، جهان پیرامون ما قابل تصور نیست. این هنر و صنعت که از دیر باز با بشر همراه بوده در یکی دو قرن اخیر، روز به روز تکامل پیدا کرده و بر اهمیت و کارایی­ هایش افزوده می­ شود. بدون دنیای رنگارنگ و جذّاب بسته­ ها، نه تنها رشد و توسعه اقتصادی متوقّف می­ شد، بلکه از وجود بسیاری کالاها بی­ بهره می­ ماندیم. ما به مدد بسته­ بندی، کالاها را حمل، نگهداری و حتّی در مواردی مصرف می­ کنیم. بسته­ بندی­ ها ما را به سمت کالاها جذب می­ کنند. کارایی و گیرایی بسته­ ها، رابطه­ ای مستقیم و تنگاتنگ با میزان فروش محصولات دارد. نقش طراحی گرافیک، چاپ و بسته­ بندی موفق یک کالا در صادرات، در ورود به بازارهای جهانی و نیز افزایش کالاهای تولیدی و فروش کالا بسیار چشمگیر است. این در حالی است که صنایع داخلی ما از داشتن یک چنین تفکر موفقی تا حد زیاد بیگانه است. عوامل متعدّدی در جذّابیّت بسته­ بندی و تأثیر آن بر جلب توجّه مشتریان مؤثر است. در این مطالعه به نقش طراحی و گرافیک بسته­ بندی از جمله رنگ، ساختار، تصاویر، ترکیب­ بندی، نوشتار و سایر متغیرهای مربوط در جذب مشتری و کمک به فروش کالا را مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین به فرصت­های پیش روی تولید­کنندگان در زمینه استفاده از بسته­ بندی جذّاب، با ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام­فروشی محصولات و نیز دستیابی به مزیت رقابتی با استفاده از فنّاوری­ های نوین در صنعت بسته­ بندی در بازارهای داخلی و خارجی پرداخته می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Art Design and Packaging Graphics on Marketing and Sales

نویسنده [English]

  • Mojtaba Givee
Advertising management, Minor Business, Young Researchers and Elite of Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, without the packaging industry, the world around us is not conceivable. This craft that has been associated with humanity for a long time has evolved over the past two or two centuries and added to its importance and efficiency. Without a colorful world of fascicles, not only did growth and economic development stop, but we lost much of our goods. We can pack, store, and even use items in a packaging. Packages attract us to the goods. The efficiency and attractiveness of packages have a direct and close relationship with the sales volume of products. The role of graphic design, printing and successful packaging of a commodity in exports, entering the global markets, as well as increasing the production and sales of goods is very impressive. Meanwhile our domestic industries are largely alien to having such a successful thinking. Several factors affect the attractiveness of packaging and its impact on attracting customers' attention. In this study, we examine the role of design and packaging graphics, including color, structure, images, composition, writing and other relevant variables in attracting customers and helping  to sell the product. It also addresses the opportunities offered by manufacturers in the use of attractive packaging, by creating profit and preventing crude products, as well as gaining competitive advantage through the use of modern technologies in the packaging industry in domestic and foreign markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graphics
  • Graphic Arts
  • Packaging
  • Marketing
  • Sales
1.  ماهنامه صنعت چاپ. (1390). «فنی ­ترین درس گرافیک - نگاه مدرسه­ ای به آموزش بسته ­بندی». ص 40.
2. ولی زاده، م. (1385). «پایان نامه تایپوگرافی در بسته­ بندی». دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران. ص 12-36.
3. Rettie, R, and Brewer, C. (2000), "Theverbaland visual components of package design," Journal of Product & Brand Management, vol 9(1), pp 56- 68.
4.Underwood, R. L. (2003). "The communicative power of product packaging: creating brand identity via lived and mediated experience," Journal of Marketing Theory & Practice, vol 11(1),pp 62-76.
5. Sonsion, Packaging design:graphics, materials, technology )1990(, "VanNo strand Reinhold," Technology& Engineering.
6. Berkowitz, M. (1987), "Product shape as a design innovation strategy", Journal of Product Innovation Management, Vol. 4, pp. 274-83.
7. lsson,AandGyörei, M. (200215). "Packaging throughoutthevalue chainin the customer perspective market ingmix," Packaging Technology and Science., 231-239.
8. Stern. W. (1981), "Package design research: the state of the art", in Stern, W. (Ed.), Handbook of Package Design Research, John Wiley and Sons, New York, NY, pp. 2-22.
9. Sauvage,F.(1996), "The marketing aspect of packaging",  InFood packaging technology (Vol.1,pp.33-47).United States: VHC Publishers.
10. Schmitt, B. & Simonson, A.(1997), "Marketing Aesthetics,". NewYork: TheFreePress.
11. Meyers,H, and Lubliner, M.J.," The Marketer’s Guideto Successful Package Design ," IIIinois:NTC Business Books.
12.Cahyorini, Astir,and Effy Zalfiana Rusfian."The effect of packaging design onimpulsive buying," Bisnis & Birokrasi Journal 2012,18.1.