تفکر استعاری در طراحی بسته بندی

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه طراحی صنعتی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

با استناد به مکتوبات جدید در حوزه استعاره و ارتباط آن با علوم مختلف، دیگر کسی استعاره را تنها در زبان و ادبیات جستجو نمی­کند. امروز استعاره را نوعی تفکر قلمداد می­کنند و حتّی نوعی اندیشة پیشا زبانی می­دانند. این تفکّر بکر که ریشه در ناخوآگاه انسان دارد می­تواند حامی محکمی برای طراحان باشد و آن­ها با تقویت این تفکّر می­توانند در زمینه­های مختلف نوآوری­های بی­نظیری را خلق کنند. آنچه از یک طراح بسته­بندی انتظار می­رود ارائة کاری نوآورانه است و در این مقاله تفکّر استعاری به عنوان یک راهکار در جهت کار خلّاقه معرفی می­گردد و برای بسط موضوع و تسهیل در به کارگیری این نوع از رویکرد در طراحی، پژوهش تحلیلی- توصیفی انجام گردید. در این پژوهش از مقوله­هایی که در حوزة طراحی استعاری محصول انجام گرفته بود، بهره برده شده است. نمونه­های مختلفی از بسته­بندی­های موجود در بازار که در آن­ها می­توان رد­پای تفکّر استعاری را مشاهده کرد، ارائه شده است. دسته­بندی معرفی شده در این مقاله، آغازی برای تسهیل نگرش طراحان ایرانی به استعاره­هایی ملّی برای محصولات است که برای طراحی بسته­بندی با هویت ایرانی نیز می­تواند راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metaphorical Thinking in Packaging Design

نویسندگان [English]

 • Nasrin Moghaddam 1
 • Mostafa Tavoosi Yengabadi 2
1 Assistant Professor of Industrial Design, University of Tehran
2 Master Student of Industrial Design, University of Tehran
چکیده [English]

Based on modern literature in metaphor and its relevance to different sciences, no one searches the metaphor in language and literature. The metaphor is considered to be a kind of thought today, and there is even a kind of pre - linguistic thought. This virgin thinking that is rooted in human unconsciousness can be a strong advocate for designers and they can create unique designs in different fields of innovation. What is expected from a packaging designer is an innovative task and in this paper metaphorical thought is introduced as a mechanism for creative work.To develop the issue and facilitate the use of this type of approach in the design, analytical - descriptive research was conducted. in this study we have applied research categories that have been done in metaphorical design domain. Different examples of packaging in the market wherecan see metaphorical implicationsare presented. In this paper, an initiation to facilitate the attitude of Iranian designers to metaphors for products which are suitable for the design of Iranian identity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metaphor
 • Packaging Design
 • Creativity
 • Identity
 • Meaningfulness
 1. داد, س. (1385). «فرهنگ اصطلاحات ادبی». تهران: مروارید. ص 30-29.
 2. لیکاف, ج و مارک، ج. (1395). «استعاره­هایی که با آن­ها زندگی می­کنیم». با ترجمه هاجر آقا ابراهیمی. تهران: نشر علم. ص 13.
 3. شفیعی کدکنی, م.ر. (1385). «صور خیال در شعر فارسی». تهران: آگاه. ص 111.
 4. هاوکس, ت.(1395). «استعاره. با ترجمه فرزانه طاهری». تهران: مرکز. ص 13-12.
 5. قاسم­زاده, ح .ا .(1391). «استعاره و شناخت». تهران: کتاب ارجمند, 1391. ص53- 47.
 6. قهرمانی, م. (1395). «در استعاره­هاست که هستیم». تهران: نویسه پارسی. ص 168-167.
 7. مقدم, ن. (1390).«معنی­شناسی محصول». تهران: پایان نامه دکتری پژوهش هنر(دانشگاه الزهرا), 1390. ص 20.
8. Rainer Sepp, Hans , and Lester Embree, . (2010). Handbook Of Phenomenological Aesthetics. new york: Springer,”. page 211.

9. Burke, Kenneth. (1945). “A Grammar of Motves.” Los Angeles: University of California Press. Page 504.

10. Yongsun, Bae. (2012). Design through Metaphor.” Helsinki: Aalto University School of Arts. Page 19.

11. Jeong, SeHoon . (2008). “Visual Metaphor in Advertising: Is the Persuasive Effect Attributable to Visual Argumentation or Metaphorical Rhetoric?” Journal of Marketing Communications, 59-73.

12.www.researchgate.net/publication/238550132 (accessed 8 5, 2018).

13. Ware, Colin .(2008). Visual thinking for design. Burlington: Morgan Kaufmann,”. Page 3.

14. Maiocchi, Marco. (2015). The Neuroscientific Basis of Successful Design,” .New York: Springer. Page 15.

15. H. McKim, Robert .(1980). “THINKING VISUALLY.” Dale Seymour.page 54.

16. Cross, Nigel. (October 1982) “Designerly ways of knowing.” DESIGN STUDIES 3: 221-227.

17. Crilly, Nathan , James Moultrie, and P John Clarkson. (2004). “Seeing things: consumer response to the visual domain in product design.” Design Studies: 547–577.

18. Cila, nazli.(2013). Metaphors we design by: The use of metaphors in product design,Phd Thesis.” delft: Delft university of technology. Page 13.

19. Hekkert, Paul. (2007).“Researchgate.net.”

20. Hekkert , Paul, and Nazli Cila. (2015). “Handle with care! Why and how designers make use of product metaphors.” Design Studies 40 .

21. krippendorff, klaus. (2006). “The Semantic Turn: a new foundation for design.” New York: Taylor& Francis.

22. Nordquist, Richard. www.thoughtco.com. 6 20, 2018.

23. Panksepp, Jaak. (2005). Affective Neuroscience.” Oxford: Oxford university prees.