بررسی مشکلات فراوان صنعت بسته‌بندی مواد غذایی در استان کهگیلویه و بویراحمد با نگاه محاسباتی

نوع مقاله: تألیفی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

2 کارشناس ارشد پژوهش، اداره استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد

چکیده

بسته‌بند ییکی از شاخص‌های اصلی صنعت مواد غذایی می‌باشد که در کشور ما صنعت بسیار جوانی است، در صورت توجه به این صنعت و به‌روز رسانی آن می‌توان افزایش تقاضا و ارزآوری را در سطوح داخلی و بین‌المللیبه طورقابل‌ملاحظه، ارتقاء  بخشید. در سراسر جهان، کیفیت بسته‌بندی در مواد غذایی نشان­دهنده کیفیت مطلوب و استاندارد تولید محصول نیز می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی وضعیت بسته‌بندی مواد غذایی در استان کهگیلویه و بویراحمداست. جامعه آماری در این پژوهش کلیه شرکت‌های صنایع غذایی و بسته‌بندی موجود در استان کهگیلویه و بویراحمد می باشند. نتایج این پژوهشنشان داد که بسته‌بندی استان کهگیلویه و بویراحمد شامل مواردی همچون فقدان واحد مسئول مشخص، کمبود مراکز تحقیقاتی ویژه، نگاه سیاسی در صنعت، عدم بودجه‌بندی صحیح، عدم استفاده از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی در بهبود این صنعت، نگاه سنتی صنعتگران به این صنعت، فقدان نهادهای علمی و نظارتی در خرید و بازرسی دستگاه‌های بی‌کیفیت و در نهایت استفاده از مواد اولیه بسته‌بندی با کیفیت بسیار پایین می‌باشد. در نتیجه، با وجود صنایع کشاورزی بسیار خوب در استان کهگیلویه و بویراحمد، فقدان صنعت بسته‌بندی مناسب، مانع پیشرفت صنایع و افزایش اشتغال شده است. بنابراین انجام مطالعات راهبردی و بررسی مشکلات این صنعت برای حفظ کیفیت محصولات، افزایش توان فروش و رقابت با سایر کارخانه‌ها و استان‌ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Many Problems of Food Packaging Industry in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province with Computational View

نویسندگان [English]

 • Sajad Ghaderi 1
 • Sepahdar Haghdoust 2
 • Seyed Abolfazl Mosavian 2
1 Assistant professor, Faculty of Heaith and Nutrition, Medical University of Yasuj
2 Master of Science in Institute of Standards and Industrial, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province
چکیده [English]

Packing is one of the main indexes of the food industry, which is a very young industry in our country. If you pay attention to this industry and its update, it can increase the demand and financial benefit at the domestic and international levels. Worldwide, the quality of packaging in foodstuffs shows the quality and standard of product production. The main objective of this study is the investigation of foodstuffs packaging in Kohgiluyeh and Boyerahmad province. The statistical population in this research is all foodstuffs and packaging industries in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province. The results of this study showed that packaging problems of Kohgiluyeh and Boyerahmad province included issues such as the lack of special responsible department, the lack of specialist research centers, the political viewof the industry, the lack of the proper budgeting, the lack of scientific and academic capacities to improve this industry, the traditional view of industrialists to this industry, the lack of scientific and regulatory institutions and oversight in the purchase and inspection of poor quality devices and finally, the use of low-quality packaging materials in the province. According to the results, despite the good agricultural industry in Kohgiluyeh and Boyerahmad province, the lack of suitable packaging industry has prevented industry from developing and increasing employment. Therefore conducting strategic studies and reviewing the industry’s problems is essential to maintain products quality, increase sales and compete with other factories and provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Packaging
 • Food
 • Kohgiluyeh and Boyerahmad
 1. امام پور، م، (1396). «آشنایی با نقش و فنون بسته‌بندی در زنجیره تأمین کالا». مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی. ص 21-22.
 2. جعفری، س م. ح ، م. (1395).«فنّاوری‌های نوین بسته‌بندی مواد غذایی». مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی. ص 122.
 3. حمیدی، ط. گودرزی، م. (1387).«بسته‌بندی در ایران»، انتشارات نشر دانش. ص45-47.
 4. عاقل، ح. یوسف زاده، س. منصوری، ه. (1387). «بررسی عوامل مؤثر بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی با تأکید بر استانداردهای صادرات (پسته، بادام، زعفران، خرما و سیب»، مجلّه علوم و صنایع کشاورزی، ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 22، شماره 1، ص35-47.
 5. کدیور، م. (1396). «بسته‌بندی مواد غذایی»، دانشگاه صنعتی اصفهان، ص 12-23.
 6. ملکی، آ. دارابی، م ،(1388). «روش­های مختلف اندازه­گیری رضایت مشتری»، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع­وابسته، ش 3، ص 27-32.
 7. مرتضوی، س ع. قدس روحانی، م. جوینده، ح. (1385). «تکنولوژی شیر و فرآورده‌های لینی». انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ پنجم. ص12-23.
 8. رحیمی، ا. کاظمین، ح ر. گیلانی، ع.(1395). «گوشت و تکنولوژی فرآورده‌های گوشتی». دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد. ص72-85.
 9. عزیزی،م ح. هادیان، ز. (1390). «تکنولوژی غلّات و فراورده‌ها - جلد اول: گندم، آرد، نان، ماکارونی، بیسکوئیت، کراکر و کیک».    انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، آموزش و ترویج کشاورزی. ص 100-190.

10. مقصودی، ش. (1389). «فن‌آوری خشکبار: اصول و روش‌های خشک‌کردن، خشک‌کردن صنعتی میوه‌ها و سبزی‌ها». انتشارات علم کشاورزی ایران، ص24-73.

11. بهرامی، س.(1395). «بطری PET عیب‌یابی، راهنمای فرایند و رفع ایراد». انتشارات کتابراه. ص46-50.

12. عصاره، م. (1390). «مروری بر فرآیند تولید پلی‌اتیلن ترفتالات PET و بررسی روش‌های مختلف بازیافت». سومین همایش ملّی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی.