پیش‌بینی ویسکوزیتة چسب‌های مایع پایه پلی‌کلروپرن مورد استفاده در انواع صنایع بسته‌بندی با استفاده از مدل تئوری وگل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی کاربردی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی

2 گروه شیمی کاربردی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران، نویسنده مسئول

چکیده

چسب­ های مایع پلی‌کلروپرنی در صنایع بسته­ بندی کاربرد وسیعی دارند. از این گونه چسب­ های مایع جهت اتصال انواع کارتن و کارتن پلاست، جعبه­ های چوبی و مقوایی استفاده ­های گسترده­ای می­ شود و ضمن اینکه قیمت تمام شده این چسب­ ها نیز نسبتاً پایین است. از آنجایی که ویسکوزیته چسب‌ مایع روی خواص چسبندگی و کاربری تأثیر­گذار بوده و با تغییر دما، ویسکوزیته چسب تغییر می­ کند و در نتیجه خاصیت چسبندگی و اتصال نیز تغییر خواهد کرد، در این مطالعه با استفاده از ویسکومتر از نوع بروکفیلد در محدوده دمایی30 - 15 درجه سانتی­ گراد، ویسکوزیته این نوع چسب مایع به طور تجربی اندازه­ گیری شد و به منظور کاهش زمان انجام آزمون و جلوگیری از اتلاف هزینه آن، داده­ های آزمایشی ویسکوزیته با مدل تئوری وگل تطابق و برازش داده شده­ اند. در این صورت، جهت تعیین سریع ویسکوزیته می­توان از طریق محاسبه ویسکوزیته با مدل تئوری وگل در دمای مورد نظر، به سهولت به مقدار ویسکوزیته دسترسی پیدا کرد. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان دادند که درصد خطای ویسکوزیته آزمایشی و ویسکوزیته محاسبه شده چسب پلی­کلروپرن پایه حلال در محدوده 63/2-03/0 % می‌باشد که این میزان درصد خطا بسیار قابل قبول است و می­توان از این پس به جای انجام مراحل طولانی تنظیم دما جهت تعیین ویسکوزیته، با استفاده از مدل تئوری وگل، به سهولت و سریع به مقدار ویسکوزیته چسب در دمای مورد نظر دسترسی پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of the Viscosity of Polychloroprene Liquid Adhesives Used in Packaging Industries by Vogel Theory Model

نویسندگان [English]

  • Naghmeh Sotudeh Ravesh 1
  • Elham Keshmirizadeh 2
1 Department of Applied Chemistry, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Department of Applied Chemistry, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. Associate professor
چکیده [English]

Polychloroprene liquid adhesives are widely used in packaging industries. These types of liquid adhesives are widely used to connect carton and cartonplast boxes, wooden and metal boxes, while the price of this liquid adhesive is relatively low. The viscosity of the liquid adhesive is influenced by adhesion properties. As the temperature changes, the viscosity of the adhesive changes and as a result the adhesion and bonding properties will change. In this study, using Brookfield type viscometer at a temperature range of 15-30 °C, the viscosity of this type of liquid adhesive is measured experimentally, and in order to reduce the test time and avoid the cost of the test, the experimental data of viscosity isregressed to the Vogel theory model and also is fitted to determine the reasonable viscosity. In this case, viscosity can be readily achieved by calculating the viscosity with the Vogel theory model at the desired temperature fast. The results of this study showed that the percentage error of experimental viscosity and the calculated viscosity of polychloroprene liquid adhesive is in the range of 0.03-2.63%, which is very acceptable percentage of error compared to other theories. Therefore instead of performing the long stages of the experimental to determine the polychloroprene liquid adhesive viscosity, using the Vogel theory model to obtain and predict the best conditions for bonding the surfaces with this liquid glue easily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquid Adhesive
  • Polychloroprene
  • Viscosity
  • Brookfield Viscometer
  • Vogel Theory Model
1. Shield, J., Adhesives Handbook, Newnes Butterworths, London, 2nd Edition,1976.
2. Schirru, M., 2017. Development of an Ultrasonic Sensing Technique to Measure Lubricant Viscosity, Engine Journal Bearing In-Situ, Springer Theses, 7 p.
3. Wei, M., Sun, L., Qi, P., Chang, CH., Zhu, CH., 2018. Continuous phenomenological modeling for the viscosity of shear thickening fluids, Nanomaterials and Nanotechnology, 8: 1-7.
4. Butt, M., Chughtai, A., Ahmad, J., Ahmad, R., Majeed, U., Khan, I., 2007-2008. Theory of adhesion and its practical implication, Journal of faculty of engineering & technology, 21-45.
5. Ebnesajjad, S., 2008. Adhesives technology handbook, 2nd ed., William Andrew Inc., USA, 55 p.
6. Haseebuddin, S., Raju, k., Krishna, D., Reddy, P., Yaseen, M., 1996. Temperature dependence of viscosity of polyurethane polyol solutions: Application of rheological models, john wiley& sons, Inc., 59: 29-36.
7. Knezevic, D., Savic, V., 2006. Mathematical modeling of changing of dynamic viscosity, As a function of temperature and pressure, Of mineral oils for hydraulic systems, Mechanical engineering, 4: 27-34.
8. Standard test method for apparent viscosity of adhesive having shear-rate-dependent flow properties using rotational viscometry, annual book of ASTM standard, 15.06, D2556, 2014.