استفاده از تکنیک‌های نوین بسته‌بندی برای افزایش زمان ماندگاری خرمای صادراتی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد گروه علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

چکیده

بسته‌بندی محصول نقش مهمی در جذب مصرف‌کننده و وادار کردن او به انتخاب محصول دارد. بسته‌بندی به‌عنوان وسیله‌ی ارتباطی برند عمل می‌کند. خرما سرشار از مواد مغذی و منبع غنی از کربوهیدرات، مواد معدنی، ویتامین‌ها و فیبرهای رژیمی است و می‌تواند سلامت انسان را از هر نظر ارتقا دهد. به‌خاطر این خواص، تولید خرما در طول 30 سال افزایش یافته است. بیش از 1500 نوع نخل خرما در برخی از مناطق جهان کشت می‌شود. در ایران ارقام مختلفی چون شاهانی، زاهدی، مضافتی، برهی و کبکاب وجود دارد. فساد این میوه به‌وسیله‌ی حشرات، میکروارگانیسم‌ها، تغییرات شیمیایی در طول ذخیره‌سازی به‌خصوص در شرایط گرمسیری و مرطوب جدی است. بسته‌بندی خرما و محصولات خرما حائز اهمیت است؛ زیرا خرما از محصولات بی‌نظیر در بازار است. سیستم‌های بسته‌بندی در حال توسعه به‌منظور به حداقل رساندن تأثیر بر محیط زیست هستند. در حال حاضر روش‌های نوین مختلفی برای بسته‌بندی خرما انجام شده است. مقاله‌ی پیش‌رو در مورد بسته‌بندی نوین خرما با توجه به رویکرد صادرات این محصولات ارزشمند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Use of Modern Packaging Techniques to Increase the Shelf Life of Dates

نویسندگان [English]

 • N. Sedaghat 1
 • F. Sanaei 2
1 ferdowsi university of mashhad
2 ferdowsi university of mashhad
چکیده [English]

Product packaging plays an important role in attracting consumers, incorporating them into product selection and acting as a brand communication tool. Dates are rich in nutrients and a rich source of carbohydrates, minerals, vitamins and dietary fiber. And can improve human health. considering these beneficial properties, date production has increased over 30 years. More than 1,500 types of date palms are grown in some parts of the world. In Iran, there are different cultivars such as Shahani, Zahedi, Mazafati, Barhi and Kabkab. The spoilage of this fruit by insects, microorganisms, chemical changes during storage is serious, especially in tropical and humid conditions. Packaging of dates and date products is important because dates are unique products in the market. Packaging systems are being developed to minimize the impact on the environment. At present, various new methods have been developed for dates packaging. This research is about the modern packaging of dates due to its important market share of export.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Export Dates
 • Active Package
 • Modern Methods
 • V. Vyas and B. V., “Packaging Design Elements and Users Perception: A Context in Fashion Branding and Communication,” J. Appl. Packag. Res., vol. 7, no. 2, pp. 95–107, 2015.
 • G. Ali, ‘Development of date palm cultivation and its role in sustainability of agriculture in oman’, Acta Hortic., vol. 882, pp. 29-35, 2010.
 • ‘amar.org.ir’.
 • ‘fao.org’.
 • ‘https://www.tasnimnews.com’.
 • ‘https://www.irna’.
 • Homayouni, A. Azizi, A. K. Keshtiban, A. Amini, and A. Eslami, ‘Date canning: a new approach for the long time preservation of date’, J. Food Sci. Technol., vol. 52, no. 4, pp. 1872–1880, 2015.
 • Asgari, O. Moradi, and B. Tajeddin, ‘The effect of nanocomposite packaging carbon nanotube base on organoleptic and fungal growth of Mazafati brand dates’, Int. Nano Lett., vol. 4, no. 1, 2014.
 • A. and H. B. Dehghanshoar, Z., E. Z. HAMIDI, ‘Effect of Elevated Concentrations of CO2 in Modified Atmosphere Packaging on the Quality of Sayer Dates’ 2008.
 • Jemni, S. Chniti, and A. Ferchichi, ‘Partial vacuum and active modified atmosphere packaging for keeping overall quality of dates’, J. new Sci. Agric. Biotechnol., vol. 29, no. May, pp. 1656–1665, 2016.
 • M. Al-Eid, A. R. Barber, M. Rettke, A. Leo, W. A. Alsenaien, and A. A. Sallam, ‘Utilisation of modified atmosphere packaging to extend the shelf life of Khalas fresh dates’, Int. J. Food Sci. Technol., vol. 47, no. 7, pp. 1518–1525, 2012.
 • A. A. Selim, K. S. A. Nagy, and Z. S. Mohamed, ‘Influence of Packaging and Cold Storage Conditions on the Physio-chemical Properties of Barhi Date Fruits’, Assiut J. Agric. Sci., vol. 51, no. 1, p. 44, 2020.
 • N. Alsawmahi et al., ‘Enzyme activity, sugar composition, microbial growth and texture of fresh Barhi dates as affected by modified atmosphere packaging’, J. Food Sci. Technol., vol. 55, no. 11, pp. 4492–4504, 2018.
 • J. Al-Kaabi, ‘Effect of modified atmosphere packaging on quality of barhi dates at Khalal stage’, Int. J. Food Stud., vol. 9, no. 2020, pp. SI 125 –SI134, 2020.
 • Altieri, M. Sinigaglia, M. R. Corbo, G. G. Buonocore, P. Falcone, and M. A. Del Nobile, ‘Use of entrapped microorganisms as biological oxygen scavengers in food packaging applications’, LWT - Food Sci. Technol., vol. 37, no. 1, pp. 9–15, 2004.
 • Chonhenchob, K. Saha, S. P. Singh, and M. Siddiq, ‘Packaging technologies for dates and date products’, Dates Postharvest Sci. Process. Technol. Heal. Benefits, pp. 137–156, 2013.
 • F. Mehyar, N. M. El Assi, N. G. Alsmairat, and R. A. Holley, ‘Effect of edible coatings on fruit maturity and fungal growth on Berhi dates’, Int. J. Food Sci. Technol., vol. 49, no. 11, pp. 2409–2417, 2014.
 • Rai et al., ‘Smart nanopackaging for the enhancement of food shelf life’, Environ. Chem. Lett., vol. 17, no. 1, pp. 277–290, 2019.