دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، خرداد 1401 

مروری

مروری بر کاربرد نانوکامپوزیت‌های فعال در افزایش طول عمر مواد غذایی

صفحه 35-53

محمدیار حسینی؛ سارا خدری؛ حامد حسن زاده؛ بابک قنبر زاده