نویسنده = احمد نصرالله زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی چالش ها و مشکلات بسته بندی زعفران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393

احمد نصرالله زاده؛ سید مهدی جعفری؛ احسان اکبری


2. نقش بسته بندی در صادرات پسته ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393

احمد نصرالله زاده؛ سید مهدی جعفری؛ احسان اکبری