نقش بسته بندی در صادرات پسته ایران

نویسندگان

چکیده

پسته یکی از محصولات راهبردی ایران است که در بین محصولات کشاورزی بیشترین ارزآوری را برای کشور دارد و سهم قابل توجّهی از صادرات غیر­نفتی کشور را به خود اختصاص داده است؛ اما از جنبه تبلیغی  و استفاده از فنّاوری­های روز دنیا در امر بسته­بندی و صادرات، به این محصول کمتر توجّه شده است. کاهش سهم ایران از صادرات جهانی این محصول در سال­های اخیر، نیاز به مدیریت در زمینه بازاریابی و بسته ­بندی و استفاده از روش­های نوین بسته­بندی، این محصول را بیشتر نمایان می­سازد. بنابراین در این مقاله، سعی شده ضمن بیان کلیاتی در مورد پسته و میزان تولیدات و صادرات این محصول در 10 سال گذشته به معرفی سامانه­های بسته­بندی پسته در داخل و خارج کشور پرداخته شده و علاوه بر این فنّاوری­های نوین در بسته­ بندی پسته مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها