نویسنده = علی قاسمیان
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه برخی از عوامل پوشش دهی کاغذ و تأثیر آن ها بر خواص و کیفیت کاغذهای بسته بندی

دوره 6، شماره 21، بهار 1394

راحله نوروزی؛ علی قاسمیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ سید مهدی جعفری


2. مطالعه تأثیرات نانو سلولز تیمار شده با نانو ذرّات نقره بر روی ویژگی‌های مقاومتی و بهداشتی کاغذ‌های بسته‌بندی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393

مهدیس شفاعی؛ الیاس افرا؛ علی قاسمیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ پونه ابراهیمی


4. اهمیت فرآیند جوهرزدایی در کاغذهای بسته‌بندی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392

الهه مهری؛ علی قاسمیان


5. معرفی، کاربرد و آزمون های مقوای کنگره ای برای استفاده در صنعت بسته‌بندی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391

فهیمه طهماسبی؛ سعید مهدوی؛ علی قاسمیان


6. اثر نانوذرّات سلولزی بر ویژگی های کاغذ

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391

منصوره سادات عنایتی علی نیا؛ الیاس افرا؛ علی قاسمیان